ד' אמות בארץ ישראל

כי הארץ הזאת אל ד' יתברך, ומפני כך ההולך בה הוא גם כן אל הד' יתברך, וכל אשר הוא אל ד' יתברך, יש לו עולם הבא (מהר"ל, חידושי אגדות, כתובות קיא ע"ב).
ההולך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא, מחמת שמשך על עצמו רוח קדושה (אוצר נחמד, על הכוזרי, מאמר ב אות כב).

רכישת שטח אדמה בארץ ישראל 2/2 בסכום של $1000 בלבד.
פיתוח של גינה על שמך, שטח האדמה נמצא באזור צפת מירון.