צור קשר

שירותים

 • טיפול שוטף בצורכי השוכרים
 • מענה אנושי זמין
 • ליקויים קלים שאינם מצריכים חומרים, זמן עבודה ממושך או בעל מקצוע מיוחד יטופלו על ידי ספק השרות או מי מטעמו ללא חיוב הלקוח.
 • תיקון רק מה שבאמת צריך, על ידי בעלי מקצוע אמינים
 • ייצוג הלקוח מול ועד הבית עפ"י דרישותיו של הלקוח
 • דיווח שוטף לבעל הנכס
 • ביקורים בנכס
 • תשלומים שוטפים לבעל הנכס ולרשויות כגון: חשמל, מים, גז, ארנונה, ועד בית
 • סיום התחשבנות מול השוכרים טרם יציאה מהדירה
 • הצגת הדירה לשוכרים פוטנציאלים
 •  
רוצה לדעת יותר? אנחנו מחכים לשמוע ממך

לשיחת יעוץ

ההרשמה ללימודים

צור קשר

 מסמכים בתחום הנדל"ן
– הסכם שיתוף פעולה בין מתווכים
– טופס הזמנת שירותי תיווך 2%
– טופס הזמנת שירותי תיווך בבלעדיות
– נוהל שיחה לגיוס נכס
– ניתוח והערכת נכסים דומים המוצעים למכירה
– הסכם הפרשי מכירה
– טופס הזמנת שירותי ייעוץ למשכנתאות
– ועוד

מסמכים למשכנתאות ופיננסים
– חוזי משכנתאות
– כתבי הסכמה של כל הבנקים
– דף קשר של עשרות בנקאיים בכל הבנקים
– שאלון אפיון ללקוח
– רשימת לקוחות החברה לשימוש בסטאז' כלידים למשכנתא
– ועוד עשרות מסמכים בתחום הנדל"ן והתיווך שישמשו אותך במהלך עבודתך
– ועוד

res-bs